Forretningsbetingelser

– gældende forretningsbetingelser for enhver ydelse 

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra N.G. Christensen Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

Læs vores forretningsbetingelser (pdf)